Helpdesk +32 (0)56 41 11 11
  gesloten , bereikbaar vanaf 09h00
Bel me terug

Annulering- & bijstandsverzekering

Een verzekering wordt meestal te laat of helemaal niet in overweging genomen. Wij raden U nochtans ten sterkste aan om een goede verzekering te nemen. Elk jaar weer moeten reizigers hun reis annuleren of onderbreken. Elk jaar weer zijn er gevallen die voor repatriëring in aanmerking komen en dan is een goede reisverzekering de beste waarborg voor een goede dienstverlening die U daarenboven heel wat geld kan besparen. Dit is een gecombineerde formule, waarmee U verzekerd bent voor zowel annulering (voor de reis), als bijstand (tijdens de reis).

Welk risico loop ik zonder annulering- en bijtstandsverzekering?
U kan steeds annuleren maar er dient altijd een annuleringskost betaald te worden.

Dit is afhankelijk van de datum van annulatie:
° Tot 56 dagen voor vertrek: € 25,00 per persoon.
° Vanaf 56 tot 21 dagen voor vertrek: € 75,00 per persoon
° Vanaf 21 dagen tot 3 dagen voor vertrek : € 186,00 per persoon, beperkt tot de totale reissom per persoon.
° Voor een annulering de voorlaatste dag of de dag van vertrek: 100% kosten.

Wanneer u ter plaatse in de problemen komt, dan zal u geen bijstand worden verleend en zijn alle kosten voor eigen rekening.

Wat kost een annulering- en bijstandsverzekering?
€ 2,95 per dag per persoon

Tot wanneer kan ik een annulering- en bijstandsverzekering afsluiten?
Tot 15 dagen na reservatie, per mail, telefoon, fax of in ons kantoor.

Waarvoor en voor welk bedrag ben ik dan verzekerd?

Assistance Personen
° Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden (onbeperkt)
° Medische kosten in het buitenland, met inbegrip van de nabehandelingkosten in België tot 1 jaar na ongeval (€ 25 000)
° Dringende terugkeer:
- bij ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in België.
- bij zware schade aan onroerende goederen
° Familie bijstand:
- bij hospitalisatie in het buitenland
- heen/terugreis van een familielid
- verblijfskosten van het familielid (tot € 500)
° Extra retourkosten na verlengd verblijf om medische redenen of na repatriëring van de reisgezel
° Bijstand advocaat in het buitenland (tot € 1250)
° Voorschieten van de strafrechtelijke borgsom (tot € 12 500)

Bagageverzekering
° € 750 per persoon in 1ste risico
° € 250 voor aankopen 1ste noodzaak
° Diefstal uit hotelkamer of vakantieverblijf
° Beschadiging

Reisongevallen
° Kapitaal overlijden en blijvende totale invaliditeit (€ 7500)
° Verdubbeling kapitaal overlijden bij dodelijk ongeval van beide ouders.

Annuleringsverzekering en vakantieonderbreking
Terugbetaling tot maximum de reissm of de annuleringskost

° Ziekte, ongeval, overlijden van de verzekerde of een familielid tot in de 2de graad of van de reisgezel.
° Complicaties tijdens de zwangerschap
° Intrekken van verlof (met attest)
° Aflsuiten van een nieuwe arbeidscontract
° Belangrijke schade aan onroerende goederen
° Oproep als getuige of jurylid bij een rechtbank
° Herkansingsexamen
° Adoptie van een kind
° Oproep voor een orgaantransplantatie

Bovenstaande opsomming is slechts een summier overzicht van de algemene verzekeringsvoorwaarden. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen geldt enkel en alleen de volledige tekst van de algemene verzekeringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden kunt u hieronder vinden.

Hoe kan ik annuleren?
Wij vragen om zo snel mogelijk een schriftelijke verklaring met een bewijs of attest door te sturen.
Dit kan per mail, via info@hervan.be of per fax +32 56 40 10 12 of per post (Bruggestraat 517/519 - 8930 Menen)
Telefonisch kan onmogelijk geannuleerd worden.

Wat doe ik als ik mijn bijstandsverzekering nodig heb in het buitenland?
U kan de verzekering 24/24 u. telefonisch contacteren op het nummer +32 3 253 64 15.
De telefoonkosten voor het contacteren van de alarmcentrale vanuit het buitenland worden volledig terugbetaald.

Verstrek in elk geval volgende inlichtingen:
° Identiteit, leeftijd, woonplaats van de betrokken persoon
° Het nummer van uw polis BAS20785
° De snelste manier om u te contacteren
° Het volledig adres waar men u kan bereiken

In geval van bijstand aan de verzekerde personen:
° Naam, adres en telefoonnummer van de dokter ter plaatse
° Aard van de ziekte of letsel
° Toegepaste behandeling
° naam en adres van de eventueel te verwittigen familieleden.


 

Sluiten Bel me terug

Vul uw telefoonnummer in en klik op 'Bel me terug'. Wij bellen u onmiddellijk terug tijdens de openingsuren.